OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÍ

Vážení návštěvníci a zákazníci,

společnost PEON TSL s.r.o., Vítězná 1300/33, 784 01 Litovel, IČO: 05539935, („Peon“), si velmi váží Vaší důvěry, a proto klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů a jejich zpracování, k němuž dochází prostřednictvím našeho e-shopu provozovaného na webové stránce www.peon.cz.

Je nakupování přes internet bezpečné?

Ano, naše společnost klade velký důraz na ochranu Vašich osobních dat. Všechny osobní údaje jsou vždy šifrovány. Šifrované stránky poznáte tak, že mají na začátku webové adresy https:// a ikonu zámku ve stavové liště.

Pro jaký účel využíváte moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje využíváme pro zpracování a odeslání objednávek, komunikaci, zpracování dotazů a pro marketingové účely – emaily s akcemi a slevami. Osobní údaje v žádném případě neprodáváme ani neposkytujeme ke komerčnímu využití.

Co jsou to Cookies a k čemu se používají?

Cookies jsou malé textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Tyto cookies slouží k zapamatování uživatelských voleb a tím pomáhají vylepšit uživatelské pohodlí. Návštěva stránek je samozřejmě možná i bez souhlasu s použitím cookies.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÍ

Vážení návštěvníci a zákazníci,

společnost PEON TSL s.r.o., Šmakalova 419/25, 784 01 Litovel, IČO: 05539935, („Peon“), si velmi váží Vaší důvěry, a proto klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů a jejich zpracování, k němuž dochází prostřednictvím našeho e-shopu provozovaného na webové stránce www.peon.cz.

Peon zpracovává osobní údaje a analyzuje chování návštěvníků na webové stránce www.peon.cz výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), jak je popsáno níže.

 

1. zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává Peon protokolové soubory o přístupu k těmto stránkám, a to za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Protokolové soubory se uchovávají po dobu 1 měsíce od návštěvy příslušné webové stránky.

V rámci zpracování protokolových souborů zpracováváme následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • • webová stránka, z níž návštěvník příslušnou webovou stránku Peon navštívil;
 • • IP-adresa;
 • • datum přístupu a doba přístupu;
 • • přenášené skupiny dat;
 • • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.
2. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely –zasílání newsletteru.

V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude Peon za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud návštěvník poskytne rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, velikost obuvi), zpracovává Peon za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu.

Souhlas se zpracováním těchto údajů je dobrovolný, je ale nezbytný pro realizaci této služby.

V souladu se zákonem může návštěvník svůj souhlas kdykoli odvolat.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

V případě nákupu zboží na našem e-shopu budeme zpracovávat Vaše Osobní údaje za účelem realizace kupní smlouvy, dodání objednaného zboží a za účelem ochrany svých oprávněných práv. Údaje budou zpracovávány v rozsahu Jméno, příjmení, telefonický kontakt, emailová adresa, adresa pro doručení. Peon bude tyto údaje uchovávat pro daňové a osobní účely po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy. Zpracování těchto údajů je nezbytně nutné pro uzavření kupní smlouvy, bez těchto údajů není možné Vaši objednávku realizovat.

Peon bude tyto údaje zpracovávat sám. V případě, kdy bude objednávané zboží doručováno na žádost zákazníka přepravní společností, předá Peon nutné údaje doručovací společnosti.

4. Použití souborů cookies a analýza webové stránky

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Shromažďování cookie soborů provádí Peon za účelem vyhodnocení návštěvnosti webové stránky a na základě toho i pro optimalizaci marketingových aktivit.sobní identifikaci uživatelů webové stránky.

V případě, že návštěvník souhlasil se shromažďováním cookie souborů a nyní chce souhlas zrušit, může tak učinit pomocí změny nastavení svého prohlížeče níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč: Explorer 7, 8, 9

Firefox 4.0

Jiný prohlížeč
Deaktivace cookies:
 • V menu „Nástroje“ vyberte možnost „Možnosti internetu“;
 • nyní klikněte na záložku „Ochrana osobních údajů“;
 • pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru;
 • Vaše nastavení potvrďte „OK“.
 • V hlavní nabídce klikněte na „Firefox“ a následně na nabídku „Možnosti“;
 • zvolte oddíl „Soukromí“;
 • v sekci Cookies deaktivujte volbu „Povolit serverům nastavovat Cookies“;
 • potvrďte Vaše nastavení.
 • Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.
Odstranění cookies:
 • V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“;
 • zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“;
 • klikněte na tlačítko „Delete“.
 • V hlavní nabídce klikněte na „Firefox“ a následně na šipku u nabídky „Historie“;
 • vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“;
 • zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“;
 • rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“;
 • zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat.

Shromážděné cookie soubory zpracovává Peon prostřednictvím služby Google Analytics, vyvinuté a provozované společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Zpracování shromážděných cookie souborů probíhá v rámci služby Google Analytics tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webové stránce www.peon.cz nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběr cookie souborů a jejich analýzu prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, tak také:

(i) kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;

(ii) instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde . Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využívá Peon i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy.

Personalizaci reklamy může návštěvník webové stránky www.peon.cz vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde .

5. Užívání sociální pluginů

Webová stránka www.peon.cz obsahuje sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webové stránky sdílet obsah této webové stánky se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
 • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány Peonem, který tak není odpovědný ani za jejich funkčnost a ani za případné škody, které by jimi mohli být způsobeny.

6. Práva návštěvníků webové stránky www.peon.cz spojená se zpracováním osobních údajů

Návštěvníci webové stránky www.peon.cz mají, jakožto subjekty zpracovávaných osobních údajů, práva dle ust. § 12 (Právo na přístup k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) Zákona.

7. Kontakt pro dotazy k ochraně osobních údajů a soukromí

V případě jakýchkoli dotazů k problematice ochrany osobních údajů zpracovávaných Peonem (vč. žádostí o opravu, zablokování, příp. výmaz Vašich osobních údajů) se mohou návštěvníci na Peon obrátit prostřednictvím e-mailové adresy podpora@peonobuv.cz.

Sdílet
Váš košík